OSTRÓDZKI “ROLNIK” ZE WSPARCIEM NA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE

Pięć placówek z Warmii i Mazur otrzyma wsparcie na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród nich jest obchodzący w tym roku jubileusz ostródzki Zespół Szkół Rolniczych. Podpisy pod umowami złożyli marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.

– Dzisiejsze kształcenie zawodowe jest bardzo istotne – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – W ostatnich latach rynek pracy stawia przede wszystkim na innowacyjność. By sprostać tej tendencji, potrzebne są jednak odpowiednio wykształcone kadry. Trend organizowania nauki zawodu bezpośrednio z zakładem pracy jest bardzo pożyteczny. Obecnie poszukuje się dobrych fachowców, absolwentów szkół, którzy wejdą płynnie wrynek pracy. Dzięki temu nasza gospodarka, także na Warmii i Mazurach, będzie się rozwijała zdecydowanie szybciej.

Wsparcie otrzymały:

– Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie: podniesienie jakości i efektywności kształcenia na kierunkach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik geodeta, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,

– Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie: na zwiększenie zatrudnialności oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych 129 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie, uczących się na kierunkach strategicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego (gastronomicznym, hotelarskim, logistycznym, leśnym) oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 5 nauczycieli kształcenia zawodowego,

– Zespół Szkół w Pasłęku: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki- przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych na rynku. Celem projektu jest także podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk poprzez diagnozowanie uczniów, organizację kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród 8 nauczycieli poprzez realizację studiów podyplomowych i staży,

– Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie: podniesienie jakości i efektywności kształcenia na kierunkach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik geodeta, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,

– Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: Projekt skierowany jest do 61 uczniów i 2 nauczycieli zawodu. Działania związane ze współpracą z pracodawcami w celu opracowania założeń staży, przeprowadzenie diagnozy w celu zweryfikowania posiadanych kwalifikacji, wyposażenie ucznia w dodatkowe kwalifikacje, realizację kształcenia praktycznego w formie staży, zakup niezbędnego doposażenia pracowni do przedmiotów zaw. niezbędnych do realizacji projektu, doskonalenie kompetencji nauczycieli w tym staże w przedsiębiorstwach,

– Firma Szkoleniowo-Usługowa Spawalnictwo-Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski: zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez: wprowadzenie i urozmaicenie staży/praktyk dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy, wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkoleń powiązanych bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencji miękkich niezbędnymi na rynku pracy, zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół z pracodawcami.

Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Model I, II – tzw. projekty stażowe). Na tę Oś przeznaczone jest 118,5 mln euro.

Źródło WWiM

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.