IV ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP W OSTRÓDZIE

18 listopada odbył się zjazd delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostródzkiego. Zjazd odbył się w sali Hotelu Sajmino w Kajkowie.

2Na zebranie zdawczo–wyborcze przybyli licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in:

 • Zbigniew Babalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP,
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • Grzegorz Matczyński – Dyrektor Wykonawczy ZOW ZOSP RP,
 • Andrzej Ochlak – Członek Prezydium ZOW ZOSP RP,
 • Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki,
 • Wojciech Paliński – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie,
 • Krzysztof Bilicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie,
 • Burmistrzowie oraz wójtowie powiatu ostródzkiego,
 • Sponsorzy, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z ZP ZOSP RP oraz sympatycy pożarnictwa.

10Po pięcioletniej kadencji działalność swą zakończył Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (ZP ZOSP RP), którego prezesem był dh. Ryszard Harasim. Prezes Harasim po przywitaniu gości, przedstawił działalność ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu w ostatnich pięciu latach. Zaprezentowane zostały osiągnięcia sportowe druhen i druhów powiatu ostródzkiego na arenie powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Zarząd Powiatowy ZOSP RP był organizatorem konkursów plastycznych i wiedzowych o tematyce pożarniczej  skierowanych do dzieci młodzieży. Reprezentanci naszego powiatu zajmowali wysokie lokaty na konkursach finałowych w województwie i kraju. Zaprezentowany został również sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który udało się pozyskać przy współpracy z samorządami z terenu powiatu ostródzkiego.

6Podczas Zjazdu wręczono również odznaczenia resortowe i związkowe:

 • Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Minister SWiA odznaczył dh. Albina Rąpałę z OSP Ornowo,
 • Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh. Tadeusz Golińczak z OSP Bramka,
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza został odznaczony dh. Andrzej Markowski z OSP Małdyty,
 • Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Złotym Stanisław Cichewicz – prezes STALZŁOM Ostróda,
 • Brązowym: Tadeusz Czyczel – Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Filip Kiełkiewicz – szef bezpieczeństwa w firmie OSI.

7Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin w uznaniu profesjonalizmu i kunsztu musztry, który prezentowali oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie przez blisko dziesięć lat jako członkowie Warmińsko-Mazurskiej Kompani Honorowej PSP i pocztu sztandarowego KW PSP w Olsztynie, wyróżnił okolicznościowymi ryngrafami mł. bryg. Piotra Żarkiewicza, kpt. Grzegorz Różańskiego oraz mł. kpt. Bogdana Grzymowicza.

Kolejnym punktem zjazdu delegatów były wybory nowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Jednogłośnie zostali wybrani nowi członkowie zarządu, którzy ukonstytuowali skład zarządu:

 1. Prezes dh. Ryszard Harasim
 2. Wiceprezes Andrzej Wiczkowski
 3. Wiceprezes Aleksander Gawryluk
 4. Sekretarz Zdzisław Szramowski
 5. Skarbnik Stanisław Tyszkowski
 6. Członkowie Prezydium: Stanisław Siwkowski, Krzysztof Makowski, Gustaw Marek Brzezin, Marcin Krajewski, Henryk Kacprzyk, Stefan Grzymowicz, Janusz Rudzis, Mirosław Pieczarka, Krzysztof Ruczyński,
 7. Członek Zarządu: Edward Rawiński, Aleksander Cydejko, Adam Zaręba, Grzegorz Marchlewicz, Michał Przybylski.

tekst/zdjęcia: G. Różański

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.