JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU

W całej Polsce ruszyła kolejna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tym razem skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba znacząco wzrosła przez ostatnie lata.

W zorganizowanym briefingu prasowym odnszącym się do założeń kampanii informacyjno-edukacyjnej “Jednośladem Bezpiecznie do Celu” wzdłuż drogi krajowej numer 16 uczestniczyli:

Naczelnik WRD KWP Olsztyn mł. insp. Robert Zalewski, który omówił podstawowe przepisy prawa ruchu drogowego dla tej grupy uczestników. Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, omówił ważne elementy z punktu widzenia egzaminatora wobec motocyklistów. Sławomir Buchowski z rowerowego Stowarzyszenia 4R odniósł się do relacji jakie panują między rowerzystami, a kierującymi. Natomiast specyfikę pracy policjanta ruchu drogowego pełniącego służbę na motocyklu oraz jak ważne ma znaczenie odpowiedni ubiór na jednoślad omówił sierż. szt. Cezary Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Celem akcji Jednośladem bezpiecznie do celu jest przede wszystkim:

– przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów;

– kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbania o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;

– wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

O popularności szczególnie rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele elementów. Do głównych należą m.in. możliwość sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy pasja.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.

Motocyklisto kieruj się zasadami:

– zasada szczególnej ostrożności: „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną  ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.”

– zasada ograniczonego zaufania: „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”

Te dwie, wyżej wymienione zasady nabierają szczególnego znaczenia właśnie dla motocyklistów. To oni muszą zdecydowanie bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo- zarówno przygotowując się do wyjazdu, jak i już  podczas samej jazdy. W samochodzie chronią nas pas bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, strefy zgniotu. Motocyklista ma własny rozsądek.

Kieruj się rozsądkiem… i patrz w lusterka

Bezpieczeństwo na drodze zależy od wielu czynników, ale każdym pojazdem kieruje człowiek. Zachowania zgodne z przepisami, trzeźwość, szacunek dla innych użytkowników ruchu i odpowiedzialna postawa pomogą bezpiecznie dotrzeć do każdego celu. Jak co roku o tej porze warto poprosić kierowców pojazdów o to, by uwaga i koncentracja były naprawdę na maksymalnym poziomie, warto także przypomnieć hasło:  „ kierowco- patrz w lusterka” .

Kieruj się rozsądkiem… i zadbaj o:

Entuzjaści jazdy motocyklem nie mogą cieszyć się swoją pasją przez cały rok, ale by  cieszyć się bezpieczną jazdą  do sezonu przygotowują się dużo, dużo wcześniej.  Jest kilka zasad, o których należy pamiętać. To przede wszystkim:

·         Właściwe przygotowanie sprzętu

·         Odpowiednia pogoda do jazdy

·         Właściwe ubranie

·         Stosowanie się  do przepisów ruchu drogowego

·         Szacunek dla wszystkich uczestników ruchu

Właściwie przygotowany motocykl to motocykl sprawny technicznie. Warto sprawdzić stan ogumienia: sprawdzić czy opony nie mają pęknięć, zwrócić uwagę na rzeźbę bieżnika, skontrolować ciśnienie w oponach .Należy sprawdzić i w miarę potrzeby uzupełnić płyny eksploatacyjne. Trzeba także zwrócić uwagę na układ elektryczny -czy właściwie działa oświetlenie pojazdu, klakson czy kierunkowskazy.

Każdy odpowiedzialny pasjonat jednośladu wie jak ważny jest odpowiedni strój. Kurtki ochronne, przeciwurazowe buty, odpowiednie rękawice  i oczywiście kaski- powinny być zupełną oczywistością. Motocykliści coraz chętniej korzystają z dodatkowych elementów odblaskowych. Widok motocyklisty w kamizelce to prawie reguła.

Ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z jednośladem powinni pamiętać o kilku elementach,  które wpływają na bezpieczeństwo:

– Z motocyklem trzeba się dobrze poznać : jak zachowuje się podczas jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, przy różnych prędkościach,  jak  zachowuje się w sytuacjach takich jak np. awaryjne hamowanie, zmiana kierunku jazdy, omijanie przeszkody, czy pokonywanie zakrętów.

– Jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. Szybka jazda nie jest ani przyjemna, ani bezpieczna. Wystarczy, że na drodze znajdzie się ciecz czy piach, a opanowanie motocykla może być szalenie trudne, nawet dla doświadczonego kierowcy. Warto też pamiętać, że motocyklista jest zdecydowanie mniej widoczny dla kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą różnicą prędkości motocyklista naraża własne życie- bo inni  kierowcy mogą po prostu go nie widzieć.

– Wszystkie manewry muszą być odpowiednio wcześnie i wyraźnie zasygnalizowane.

– Brawura, ryzykowne popisywanie się umiejętnościami mogą kosztować życie.

Zdarzenia drogowe z udziałem motocyklistów

W 2017 r. na Warmii i Mazurach doszło do 83 wypadków z udziałem motocyklistów, w których 10 osób zginęło, a 70 zostało rannych. Odnotowano 174 kolizje drogowe z udziałem kierujących motocyklami.

Motocykliści byli sprawcami 39 wypadków. W wypadkach spowodowanych przez tę grupę 6 osób zginęło, 36 zostało rannych. Motocykliści byli sprawcami 96 kolizji drogowych. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (29 wypadków, 5 zabitych, 24 rannych), na drugim miejscu znalazło się nieprawidłowe wyprzedzanie ( 4 wypadki, 1 ofiara śmiertelna, 4 rannych).

Rowerzyści na Warmii i Mazurach

W 2017 roku na warmińsko – mazurskich drogach doszło 140wypadków z udziałem rowerzystów( w 2016 roku było ich 193), w których 5 osób zginęło ( rok wcześniej14 osób zginęło), a 131 osób było rannych ( 182 rannych w 2016 roku). Liczba kolizji z udziałem rowerzystów to 309. Z policyjnych statystyk wynika, że ilość wypadków pokrywa się z sezonem na jazdę na rowerze. Od kwietnia do września ilość wypadków jest zdecydowanie większa niż jesienią i zimą.

W ubiegłym roku najczęściej do wypadków z udziałem rowerzystów dochodziło w piątki w godzinach popołudniowych. Najczęściej brali w nich udział rowerzyści w wieku 40-59 lat. Na drugim miejscu znaleźli się rowerzyści po 60 roku życia. Najczęściej dochodziło do zderzenia bocznego pojazdów, wywrócenia się pojazdu oraz zderzenia tylnego pojazdów.

To co się nie zmienia od lat, to fakt, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od użytkowników ruchu, przestrzegania przepisów, kultury oraz rozsądnego podejścia do własnych możliwości i umiejętności.

Hasło akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo” powinno być motywem przewodnim każdej rowerowej (i nie tylko) przejażdżki.

Zgodnie z przepisami na rowerze

Kiedy już raz nauczysz się jeździć na rowerze, nigdy tej umiejętności nie zapomnisz. Każdy cyklista – mały czy duży wie, jaką frajdę sprawia jazda jednośladem. Doskonały do jazdy w mieście, dobry na aktywne popołudnie. O zaletach z korzystania z tego środka transportu nie trzeba przypominać, warto natomiast o prawach i obowiązkach ich użytkowników powiedzieć słów kilka.

Praktycznie każdy z nas pamięta swój pierwszy rower. Niezmiennie cieszący się popularnością wśród najmłodszych, wśród dorosłych i seniorów. Na czym polega magia jednośladu? To proste: jazda na rowerze daje poczucie nieskrępowanej wolności, radości, jest to dobry sposób na ominięcie zakorkowanych ulic, czy aktywny relaks. O czym warto pamiętać, by przejażdżki rowerowe były bezpieczne? Jakie są podstawowe uprawnienia oraz obowiązki rowerzystów? Jak powinni się zachowywać kierowcy? Zachęcamy do lektury.

Pierwsze uprawnienia – karta rowerowa

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem

rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Karta rowerowa uprawnia również do kierowania pojazdem zaprzęgowym.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań – osobie nie wymienionej w pkt.1
Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
• osiągnęła wymagany minimalny wiek tj. 10 lat dla roweru, 15 lat dla pojazdu zaprzęgowego lub 17 lat dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę
• wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań
W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.
Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.

Osoba, która ukończyła 18 lat nie musi posiadać żadnych uprawnień do kierowania:
• rowerem

• wózkiem rowerowym
• pojazdem zaprzęgowym

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

• z przodu – w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej

• z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające
• w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec
• w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

Podstawowe przepisy dotyczące rowerów

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym (art. 33 ust.1 PRD)

Kierujący rowerem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeśli

pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa(art.16 ust.4 PRD)
Kierujący rowerem, pojazdem zaprzęgowym, wózkiem rowerowym są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych (art.16 ust.5 PRD)

Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z powyższymi przepisami (art.33 ust.1a PRD)
Kierujący rowerem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu (art. 17 ust.2 PRD)
Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku (art.16 ust.7 PRD)

Kierujący rowerem może wyprzedzać, inne niż rower, powoli jadące pojazdy z ich prawej

strony (art.24 ust.12 PRD)

Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15 pojazdów a odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsze niż 200 metrów (art. 32 PRD).

Jazda w kolumnie nie zwalania kierującego rowerem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego (art.32 ust.4 PRD). Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe (art.32 ust. 6 PRD).

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę (art.33 ust.2 PRD).

Wybierając siodełko należy zwrócić uwagę na jego oznaczenie – powinno ono posiadać certyfikaty i atesty m.in. europejski atest bezpieczeństwa DIN. Przy kupnie należy także zwrócić uwagę na to czy siodełko jest wykonane z odpowiednich materiałów (odpornych na uderzenia), czy jest odpowiednio wyprofilowane i wygodne oraz czy w trakcie przewożenia dziecko nie będzie miało możliwości włożenia nóg między szprychy koła roweru. Warto również pamiętać o wyposażeniu dziecka w odpowiedni kask ochronny.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone

wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (art.33 ust.5 PRD) i w tym przypadku szerokość chodnika nie ma znaczenia.
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym (art.33 ust.6 PRD)

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10 (art.33 ust.7 PRD)

Zakazy

Kierującemu rowerem zabrania się:

• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
• czepiania się pojazdów (art.33 ust.3 PRD)
• kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
• przewożenia pasażera, który jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie (art.45 ust.2 pkt.2 PRD)
• przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem
• korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art.45 ust.2 pkt.1)
• wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9), drogi ekspresowe (oznaczone znakiem D-7)
• holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach, sankach czy deskorolce (art.60 ust.2 pkt.4 PRD)
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art.33 ust.3a PRD)
Dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie  do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy (art.63 ust.3 pkt.4 PRD)

 

Szczególna ostrożność m.in. podczas:

• włączania się do ruchu,
• zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy,
• przejeżdżania przez skrzyżowanie,
• przejeżdżania przez przejście dla pieszych lub zbliżania się do niego,
• wykonywania na drodze manewru wyprzedzania czy omijania,
• przejeżdżania przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dla rowerów,
• przejeżdżania w pobliżu przystanku komunikacji publicznej,
• przejeżdżania obok szkoły lub grupy dzieci.

O czym jeszcze warto pamiętać?

• nie ma obowiązku, ale warto i należy jeździć w kasku ochronnym, szczególnie wówczas, kiedy wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym
• kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat
• dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę
• w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony a także korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu
• rower może ciągnąć przyczepkę, ale pod warunkiem, że długość całego zespołu nie może przekroczyć 4 metrów

Obowiązki kierujących wobec rowerzystów

• kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe (art.27 ust.1 PRD)
• kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić (art.27 ust.1a PRD)
• kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi (art.27 ust.3 PRD)
• kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany (art.27 ust.4 PRD)
• zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejazdem – na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za przejazdem oraz zatrzymania pojazdu na drodze dla

rowerów (art.49 PRD)

Trójkąt bezpieczeństwa-człowiek -droga- pojazd

Człowiek, pojazd i infrastruktura oraz ich wzajemne interakcje warunkują bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też podczas prowadzonych działań policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że człowiek i jego zachowanie ma największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów: Wasze życie i zdrowie są w Waszych rękach!

mk/kw

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.