KWP: „UCZYĆ, INFORMOWAĆ, ZAPOBIEGAĆ. OTWARTE SZKOŁY – OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI”- EDUKACYJNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY

Specjaliści z zakresu różnych dziedzin, reprezentujący różne instytucje oraz nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego, spotkali się podczas szkolenia w ramach programu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki policji”.

Panel dyskusyjny podczas spotkania, w którym udział wzięła m.in. policjantka z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, poświęcony był środkom psychoaktywnym jako realnemu zagrożeniu dla młodego człowieka.

W dzisiejszych czasach problem narkotyków dotarł już do mniejszych miast i miasteczek. W ostatnich latach pojawiły się nowe, niebezpieczne środki psychoaktywne tzw. „dopalacze”. Są one łatwiej dostępne niż znane dotychczas narkotyki, a skutki ich działania mogą być jeszcze gorsze. W ciągu trzech lat (2013 – 2015) na terenie naszego województwa odnotowano 463 przypadki zatruć „dopalaczami”, z czego 58,3% zatruć ulegli młodzi ludzie (osoby do 19 roku życia.). Od 2013 r. z każdym rokiem wzrasta liczba osób z podejrzeniem zatrucia środkami zastępczymi. W roku 2013 odnotowano 85 zatruć młodych ludzi, natomiast w roku 2015 takich zatruć było 118. Przy czym należy zauważyć, iż wymienione dane liczbowe obejmują przypadki w których stan zdrowia osób wymagał hospitalizacji, nie znamy liczby osób które sięgają po  te niebezpieczne substancje. Doświadczenie wskazuje, iż w walce z tymi niebezpiecznymi substancjami nie wystarczy samo uświadamianie młodzieży i ich  rodziców o konsekwencjach i zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Wspierać ich musi mądry, świadomy nauczyciel, wychowawca, który „w porę” zauważy  problem i będzie wiedział jak prawidłowo zareagować w danej sytuacji. Na problem narkotyków i dopalaczy zwrócili również uwagę uczestnicy szkoleń podczas pierwszego panelu zorganizowanego w ramach programu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”, a dotyczącego problemu przemocy. W anonimowych ankietach 30,2% respondentów wskazało „narkotyki, dopalacze” jako problem występujący na terenie placówek oświatowych.

W odpowiedzi na zgłoszony problem Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie zorganizowały kolejny panel programu, nazwany „Narkotyki, dopalacze – realne zagrożenie dla młodego człowieka”. Współorganizatorami przedsięwzięcia była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie, Sąd Rejonowy w Olsztynie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko–Mazurskim Centrum Onkologii oraz Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie. Do uczestnictwa w tym panelu ponownie zostali zaproszeni nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego oraz specjaliści rożnych dziedzin z różnych instytucji.

Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich omówił Andrzej HinzSędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom uzależnieniami przedstawiła Barbara AntczakDyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Na temat problemu jakim jest kult picia alkoholu wśród młodzieży szkolnej z nauczycielami rozmawiał Robert Banasiewicz – pedagog, specjalista ds. uzależnień z Ośrodka Leczenia Uzależnień DOM-REHAB w Pustnikach.

Radosław Gruss – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie mówił o nowej twarzy problemu społecznego jakim jest „research chemicals”, czyli nowa metoda na zdobycie dopalaczy.

Narkotyki – co warto wiedzieć. Gdzie szukać pomocy? – na to pytanie odpowiedzi udzielała Anna Sikorska – specjalista uzależnień i kierownik z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie.

Głos podczas panelu zabrała także przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – podinsp. Małgorzata Bojarowska Ekspert Wydziału Prewencji – która w swoim wystąpieniu poruszyła problem używania środków psychoaktywnych przez młodzież w świetle statystyk policyjnych, a także omówiła zachowania przestępcze wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto omówiła zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako skutecznego narzędzia w walce z demoralizacją nieletnich.

 

KWP Olsztyn

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.