MIMO WIOSNY SEZON GRZEWCZY NADAL TRWA. ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO- SPRAWDŹ WENTYLACJĘ I KOMIN

Zdarza się, że o konieczności dbania i stan wentylacji i kominów w naszych mieszkaniach przypomina nam dopiero strach. Tylko od początku kwietnia na terenie naszego powiatu doszło do kilku przypadków zapalenia się sadzy w kominie. Powodem były zaniedbania ze strony właścicieli budynków.

O tym, że w naszych mieszkaniach mamy kominy i przewody wentylacyjne często przypomina nam strach. Gdy media podadzą wiadomość o śmiertelnym zatruciu czadem, kominiarzom gwałtownie przybywa zleceń. Niestety o tego typu tragediach równie szybko zapominamy. Nasze życie wraca do normy, zajmujemy się codziennymi obowiązkami i nie w głowie nam kominy i wentylacje.

Oprócz zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla musimy pamiętać, że osadzające się w przewodach substancje są bardzo często łatwopalne, a stąd już tylko o krok do pożaru. Tylko od początku kwietnia na terenie naszego powiatu doszło do kilku przypadków zapalenia się sadzy w kominie. W większości przypadków właściciele domu nie zadbali o przegląd kominiarski.

Prawo jasno określa, że zarówno zarządcy nieruchomości wspólnych (spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot), jak i właściciele domów  prywatnych są zobowiązani do utrzymania w należytym stanie technicznym i regularnej kontroli m.in. instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Ustawa – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w art. 62, ust. 1, pkt 1, lit. c stanowi, że: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”

Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) w paragrafie 30, ust. 1 i 2 nakłada na właścicieli i zarządców obiektów, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązek czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Przy opalaniu węglem, koksem lub innym paliwem stałym – należy czyścić przewody cztery razy w roku, w przypadku używania paliwa ciekłego (np. oleju opałowego) – czyszczenie powinno się odbywać dwa razy w roku. Natomiast przewody wentylacyjne należy czyścić raz w roku. Za uchybienie temu obowiązkowi grożą kary przewidziane w kodeksie wykroczeń.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.