AUTODROM PRZEJDZIE METAMORFOZĘ. POWSTANIE TAM CMENTARZ I TERENY REKREACYJNE

Kolejna inwestycja będzie realizowana.

Dzisiaj Zastępca Burmistrza Ostródy Piotr Kowal podpisał umowę, której przedmiotem jest przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych. W ramach prac dokonana będzie m.in. rozbiórka obiektów, wycinka drzew, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych oraz remont przepustu drogowego.

Wykonawca -Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne CEZAR z Ostródy- na realizację zadania ma 90 dni od podpisania umowy, której wartość opiewa na kwotę 104 800 zł brutto.

Zakres robót:
1 Obiekty do rozbiórki:

obiekt 1 — obiekt budowiany wykonany metodą tradycyjną — materiał cegła, żelbet, drewno. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Szerokość: 14 m, długość 10 m, wysokość: 3 m. Odległość od granicy działki: 118 m.

obiekt 2 — obiekt budowiany wykonany metodą tradycyjną — materiał cegła, żelbet, drewno. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Szerokość: 3 m, długość 6 m, wysokość: 3 m. Odległość od granicy działki: 140 m.

obiekt 3 — obiekt budowiany wykonany metodą tradycyjną — materiał cegła, żelbet, drewno. Obiekt parterowy, podpiwniczony. Szerokość: 10 m, długość 7 m, wysokość: 3 m. Odległość od granicy działki: 300 m.

Obiekty należy całkowicie rozebrać wraz z fundamentami. Materiał z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi odłączyć i rozebrać podłączone urządzenia, instalacje i sieci. Po wykonaniu rozbiórki Wykonawca musi zrekultywować teren, a obszar po rozebranym obiekcie uzupełnić gruntem do poziomu istniejącego terenu.

2.Remont przepustu drogowego

1. roboty ziemne — wykop
2 .zabezpieczenie skarp
3.fundament z kruszywa łamanego z frakcją O do 31,5 mm
4. podbudowa pod przepust z kruszywa naturalnego układana i zagęszczona warstwami co 30 cm.
5. montaż przepustu z użyciem rur z tworzyw sztucznych PEHD karbowanych o średnicy wewnętrznej 800 mm i wytrzymałości SN8, długość 17 m.
6. zasypka z kruszywa naturalnego frakcji 0 do 21 mm zagęszczana warstwami maksymalnie 30 cm
7. warstwa geowłókniny separacyjno-fitracyjnej o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) minimum 12kN/m²
8. podsypka cementowo piaskowa pod nawierzchnię z płyt drogowych z frakcji O do 2 mm stabilizowana cementem
9. Warstwa geowłókniny separacyjno-fitracyjnej o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) minimum 12kN/m²
10. Nawierzchnia z płyt żelbetowych drogowych
11. obłożenie wlotu i wylotu przepustu — dna, boki skarp i wzmocnienie nad rurą przepustu — kamień brukowy lub polny ustabilizowany zaprawa cementową.

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę Zamawiającego co do układu warstw budulcowych nasypu.

3. Wycinka drzew i usunięcie karp i gałęzi

Wycinkę drzew wskazanych przez Zamawiającego podzielono na dwa obszary:

1.Obszar: Wycinka 106 szt. drzew wskazanych przez Zamawiającego, rosnących w centralnej i południowo wschodniej części działki nr dz. 87/10 obr. 9 Górka, wzdłuż drogi wewnętrznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. Lokalizacje drzew naniesiono na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 łącznie ze szczegółowym wykazem oraz z Decyzją z dnia 11.03.2022 r.

1. drewno z wycinki przechodzi we własność Wykonawcy
2. należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych

2. Obszar II: Wycinka drzew zawartych w opisie taksacyjnym stanowiącym Załącznik nr 3 oraz protokół z oględzin na gruncie stanowiącym Załącznik nr 4.

Zakres robót:
1 .drewno z wycinki przechodzi we własność Wykonawcy
2. wycięcie drzew, następnie pocięcie oraz złożenie w stosy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3. zmniejszenie wysokości karp do 0.5 ppt.
4. wykonanie zrębkowania gałęzi i konarów pozostałych w wyniku wycinki
5. uprzątnięcie terenu (usunięcie wiórów po zrębkowaniu i zagrabienie przyległego terenu wraz z wyrównaniem terenu, usunięcie poszytów oraz zalegających gałęzi na obszarze wycinki)
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zgłoszenia partii do wywozu celem oznakowania drewna z terenu lasu przed właściwym wywozem. Gotowość do wywozu należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 2-3 dni roboczych
7. wycinkę drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem ornitologicznym zgodnie z wydaną decyzja z dnia 11.03.2022 r. Koszt nadzoru ornitologicznego leży po stronie Zamawiającego.
8. w przypadku stwierdzenia w obrębie usuwanych drzew gniazd lub innych schronień ptaków, termin wycinki należy przeprowadzić w okresie od 16 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 9. zgodnie z Inwentaryzacją stanu lasu należy dokonać nasadzeń zastępczych za wycięte drzewa

Wykonawca powinien pomniejszyć ofertę o koszty pozyskania drewna.

Teren byłego autodromu jest to teren byłego poligonu wojskowego, który należy traktować ze szczególną ostrożnością ze wszystkimi tego konsekwencjami

źródło: UM Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.