BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE

Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione następujące punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna:
1) w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 5,
pokój 224
2) w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul.Ogrodowa 16,
3) w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul.Mickiewicza 24, pokój 210
4) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierzwałdzie, Gierzwałd 7.

Prawnicy udzielają w nich nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 13:00, z wyłączeniem
świąt i dni wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
- młodzieży do 26 roku życia,
- osobom korzystającym z pomocy społecznej,
- osobom powyżej 65 roku życia,
- weteranom i kombatantom,
- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
- każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
- kobietom w ciąży.

Pomoc prawna polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej
problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu
pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania
do jej rozpoczęcia.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.