CZY CZĘŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W SZPITALU PRZEJDZIE WKRÓTCE W PRYWATNE RĘCE?

Ciekawe zamówienie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Jest to informacja o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym, którego przedmiotem jest m.in. PZOZ w Ostródzie, czyli np. szpital.

pobierz.phpCałość dokumentu nazywa się: „Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Ostródzkiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących ich wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie – realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”.

Oprócz modernizacji, rozbudowy, dostosowania budynków, termomodernizacji itp., zaciekawiło nas jedno zdanie: Przedmiotem przedsięwzięcia będzie także świadczenie przez Partnera Prywatnego określonych na etapie dialogu konkurencyjnego usług medycznych, dostawa urządzeń medycznych, a także optymalizacja zarządzania nieruchomościami Powiatu Ostródzkiego.

Jak się dowiadujemy, szczegółowy opis wstępnych założeń funkcjonalnych planowanego przedsięwzięcia znajduje się w Opisie Potrzeb i Wymagań, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Z ciekawością sięgnęliśmy po ten załącznik. A tam oprócz opisu przedsięwzięcia, celów i ewentualnych korzyści, wymagań budowlanych, planów termomodernizacji, zakres rzeczowy inwestycji, opis potrzeb i wymagań, żywienia szpitalnego itp. W końcu dotarliśmy do punktu nr 6 załącznika. W punkcie 6 – „Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego związanych z utrzymaniem i zarządzaniem składnikami majątkowymi oraz świadczeniem usług” czytamy m.in:

DSCN9510_wm

Optymalizacja usług medycznych – uwzględnia konieczność zwiększenia dostępności dla mieszkańców do prowadzonych już w szpitalu procesów medycznych i wprowadzeniu nowej oferty medycznej (wynikającej z potrzeb epidemiologicznych i społecznych).

Optymalizacja oferty medycznej Szpitala – wprowadzenie nowych usług medycznych wynikających z potrzeb mieszkańców oraz trendów medycznych i demograficznych. Poniżej określone zostały możliwe pola ewentualnej współpracy pomiędzy Szpitalem a Partnerem Prywatnym mające na celu realizację tego zadania.  Zakres ten będzie przedmiotem ustaleń w trakcie dialogu konkurencyjnego. Zakres uwzględnia zapotrzebowanie na usługi medyczne w regionie. Bedzie tez punktem wyjścia do  dyskusji na temat przyjęcia podziału korzyści w tej części, w której działalność prowadziłby Partner Prywatny. Zakres możliwej współpracy medycznej:

 • prowadzenie POZ na terenie szpitala,
 • obsługa rynku medycyny pracy,
 • prowadzenie przychodni specjalistycznych przy szpitalu,
 • diagnostyka laboratoryjna w szpitalu i powiecie,
 • diagnostyka obrazowa w szpitalu,
 • utworzenie i prowadzenie:
  • – oddział ortopedyczny,
  • – oddział kardiologiczny,
  • – oddział okulistyczny,
  • – kardiologia inwazyjna,
  • – laryngologia,
  • – neurologia,
 • dostawa urządzeń medycznych,
 • usługi medyczne na poziomie specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego,
 • Centrum Usług Dentystycznych,
 • działalność komercyjna jednej Sali Operacyjnej,
 • Powiatowy System Onkologiczny,
 • Powiatowy System Leczenia Chorób XXI wieku,
 • Centrum Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej

DSCN9504_wmCiekawe, prawda? Dość ciekawy jest jeszcze podpunkt „Podniesienie jakości i efektywności świadczeń medycznych”.

Poniżej podajemy link do ogłoszenia. Tam można przeczytać treść całości, w szczególności polecamy załącznik nr 1.

Jak poinformował nas starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski, nie planuje się prywatyzacji oddziałów, a tym bardziej szpitala. Jedynie część usług w oddziałach być może będzie realizowana przez podmioty prywatne. W zdecydowanej większości będzie to dotyczyło nowo powstałych oddziałów i usług. Wyjątkiem może być laboratorium, gdzie myślano o działaniu na zasadzie outsourcingu, ale w tym wypadku jeszcze nic nie wiadomo. Zakres określony w Powiatowym Programie Rozwoju Infrastruktury dlatego jest tak szeroki, gdyż jest to tylko punkt wyjścia do dialogu konkurencyjnego i rozmów z partnerami co do szczegółowych zasad współpracy. Starostwo_03032016_wmJak podkreśla starosta, rozmowy tę będą prowadzone w taki sposób, by przyjęte rozwiązania przyniosły jak najwięcej korzyści przede wszystkim pacjentom, jak im samemu szpitalowi.

Więcej postaramy się dowiedzieć jutro.

Czy to oznacza, że część usług medycznych w szpitalu przejdzie w prywatne ręce?  Zakres możliwej ewentualnej współpracy z podmiotem prywatnym jest bardzo duży. Laboratorium, 7 oddziałów (ortopedyczny, kardiologiczny, laryngologiczny, neurologiczny itp.), działalność komercyjna Sali Operacyjnej.

Czy i kiedy dojdzie do współpracy starostwa, PZOZ i podmiotów prywatnych w szpitalu – tego na razie nie wiemy.

Czy będzie to z korzyścią dla nas wszystkich – ewentualnych pacjentów? Tego w tym momencie nie wiemy tym bardziej. Możemy mieć tylko nadzieję, że tak.

Jak czytamy w załączniku: Celem realizacji Przedsięwzięcia planowanego przez Podmiot Publiczny jest spełnienie poniższych rezultatów:

 1. Efekt korzyści finansowych dla Podmiotu Publicznego.
  • Inwestycja w energooszczędność budynków Powiatu i Szpitala doprowadzi do obniżenia kosztów konserwacji i zmniejszy wykorzystanie energii.
  • Inwestycja w oszczędność organizacyjną Powiatu i Szpitala doprowadzi do obniżenia kosztów i/lub dodatkowych przychodów z tytułu żywienia, sprzątania, zarządzania.
 2. Efekt korzyści finansowych dla użytkowników infrastruktury.
  • Program rozbudowy Szpitala poprzez zwiększenie skali i zakresu usług spowoduje wymierne i mierzalne oszczędności związane z kosztami dojazdu dla pacjentów i ich rodzin, którzy nie będą musieli podróżować poza Ostródę w celu realizacji usługi medycznej.
 3. Efekt korzyści społecznych.
  • Poprawa dostępności usług medycznych.
  • Poprawa dostępności do usług żywienia.

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym

Powiatowy Program rozwoju infrastruktury – szczegóły i załączniki

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.