DĄBRÓWNO. ZAGOSPODARUJĄ NABRZEŻA DWÓCH JEZIOR

Już latem mieszkańcy korzystać będą ze stworzonych stref rekreacji.

1. Wniosek złożony przez OSP Samin pn.” Zagospodarowanie brzegów jeziora Piekiełka na cele rekreacyjne” uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 800,00 zł. Realizacja operacji obejmie:

– wykarczowanie, plantowanie i uporządkowanie terenu wokół jeziora,
– regulację linii brzegowej jeziora polegającą na wykarczowaniu drzew i krzewów (będących w znacznej części samosiejkami),
– budowę zadaszonej wiaty rekreacyjnej o wymiarach 25 m2 z ławostołami i utwardzonym podłożem (kostka polbrukowa- 25 m2),
–  zakup i montaż 2 koszy parkowych na śmieci,
– montaż zakupionego w ramach przedsięwzięcia grilla betonowego 1 szt.,
– zakup i montaż leżaków betonowo – drewnianych – 3 szt.,
– zakup i montaż lamp solarnych – 2 szt.
– zakup i montaż ławek parkowych – 3 szt.
– montaż tablic informacyjnych o miejscowości Samin i jej historii – 4 szt.
– zakup i montaż stołu do gier (szachy i chińczyk) – 1 szt.
– miejsce na ognisko, które wykonają mieszkańcy sołectwa

Powstałe miejsce nosić będzie nazwę „Piekielny Zakątek”.

2. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno Nasze Miejsce Na Ziemi pn.” Zagospodarowanie dawnej Rybaczówki nad jeziorem Dąbrowa Wielka” uzyskał największą liczbę punktów i znalazł się na I miejscu listy rankingowej. Uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 800,00 zł. Realizacja operacji obejmie:

– niwelację terenu, uporządkowanie terenu przy jeziorze,
– montaż elementów małej architektury: wiaty z ławostołami – 4 szt., grill betonowy – 1 szt., kosze do segregacji śmieci – 3 szt., tablica informacyjna – 1 szt., montaż tzw. ”kwiatów gigantów” – 2 szt., witacz – 1 szt., leżaki betonowo-drewniane – 3 szt.,
– montaż lampy solarnej – 1 szt.,
– przygotowanie paleniska z przeznaczeniem na ognisko,
– wykonanie ścieżki edukacyjnej (ekosystem wodny, ryby występujące w jeziorze Dąbrowa Wielka- gra puzzle).

Po zrealizowaniu prac na Rybaczówce zostanie ogłoszony konkurs na nazwę zagospodarowanego miejsca. Wybrane propozycje zgłoszone w konkursie trafia pod głosowanie internetowe mieszkańców. Pomysłodawca nazwy, która uzyska najwyższą liczbę głosów otrzyma atrakcyjną nagrodę.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.