DWUPASMOWA OBWODNICA DOBREGO MIASTA TROCHĘ BLIŻEJ

Spośród siedmiu podmiotów, które złożyły oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji przygotowawczej obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51, wybrano konsorcjum firm STI z Warszawy i S.Te.P. z Włoch. Jeśli nie zostaną złożone odwołania, to pod koniec października br. zostanie podpisana umowa właśnie z tym wykonawcą.

Ocena ofert

W postępowaniu przyjęto dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny (60 proc.), drugim z kryteriów było doświadczenie projektantów w zakresie środowiska, branży drogowej i geologii (40 proc.). Oferta wybranego wykonawcy była najkorzystniejsza, zarówno pod względem ceny (3,38 mln zł), jak i doświadczenia projektantów.

Zakres zamówienia

Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem zamówienia, obejmuje przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Czas przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że w połowie 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj.

Udział w kosztach prac przygotowawczych będzie mieć również Gmina Dobre Miasto, która przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2, czyli o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś. Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny – Kosyń, koniec zaś dowiąże się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. Dzięki jej realizacji zwiększy się też przepustowość poprzez ograniczenie bezpośredniego dostępu do drogi krajowej z przyległych terenów. Poprawie ulegną też parametry techniczne drogi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i czasu przejazdu, a także ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ruchu tranzytowego w mieście.

Budowa obwodnicy poprawi parametry drogi krajowej oraz pozwoli na zachowanie stałej prędkości i skrócenie czasu przejazdu na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. W sierpniu br. oddaliśmy do użytku obwodnicę Smolajn, natomiast w rozbudowie jest odcinek Smolajny – Kosyń, z którym w przyszłości połączy się obwodnica Dobrego Miasta.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.