GDDKiA OPOWIADA O SAMOWYSTARCZALNYCH ENERGETYCZNIE DROGACH

Widok małych turbin wiatrowych, zasilających drogowy monitoring w sumie już spowszedniał. Podobnie zdarza się widywać panele fotowoltaiczne na MOP-ach, odpowiadające za dostarczanie energii m.in lampom i budynkom z toaletami. Jest to zamierzony zabieg Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej możecie przeczytać artykuł związany właśnie z inicjatywą stopniowego uniezależniania dróg od głównej sieci elektrycznej.

 

Przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA częstym widokiem są znaki aktywne podłączone do pojedynczych paneli fotowoltaicznych lub małych turbin wiatrowych. Na części naszych obwodów drogowych montowane są mikroinstalacje OZE, a w ubiegłym roku pierwsza tego rodzaju instalacja pojawiła się na Miejscu Obsługi Podróżnych Zbójecka Górka przy S7 w okolicy Rabki-Zdroju. Instalacja o mocy niespełna 10 kW w okresie od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r. wyprodukowała 7816 kWh. Panele fotowoltaiczne pojawiają się też na budynkach sanitariatów na MOP-ach, a pozyskiwana energia wykorzystywana jest na potrzeby infrastruktury toalet.

Samowystarczalna energetycznie droga…

Weryfikujemy już oferty złożone w przetargach na dokumentację poszerzenia dwóch odcinków autostrad, A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ oraz A2 Łódź Północ – Konotopa. Zadaniem wykonawców będzie nie tylko opracowanie projektu dobudowy dodatkowego pasa ruchu, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Oprócz wykonania koncepcji oraz projektów instalacji OZE przeprowadzą szczegółową analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy, eksploatację oraz utrzymanie, w tym także magazynów energii. W projekcie muszą zostać ujęte optymalne miejsca posadowienia instalacji oraz dokładnie określony ich układ.

…oraz tunel drogowy

Dostrzegamy także korzyści wykorzystania instalacji OZE dla tuneli drogowych – gdzie zużycie energii w ciągu dnia jest największe. Dlatego też do wymagań realizacyjnych takich obiektów zapisaliśmy  konieczność budowy instalacji OZE. Po raz pierwszy taki zapis zastosowaliśmy w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz z tunelem blisko kilometrowej długości. Instalacje OZE zostaną zainstalowane nad tunelem dla potrzeb zasilnia go w energię elektryczną, a także na terenie obwodu drogowego w Domaradzu.

Instalacje fotowoltaiczne planujemy również zainstalować w trakcie budowy S17 Piaski – Hrebenne (na potrzeby obwodu drogowego w Krasnymstawie) oraz na S16 Olsztyn – Barczewo (do zasilnia w energię infrastruktury zlokalizowanej w obszarze węzłów drogowych.

Decyzja w zakresie wyboru przyjętego rozwiązania tzn. formy (rodzaju) i konfiguracji instalacji OZE, zostanie podjęta przez GDDKiA po przedstawieniu przez wykonawcę szczegółowej analizy ekonomicznej (bilans kosztów i zysków oraz czasu zwrotu) tzn. wyliczeń, dotyczących kosztów budowy, eksploatacji oraz uzyskanych korzyści.

Projekty pilotażowe

Dążąc do coraz większej samowystarczalności energetycznej planujemy zwiększać liczbę instalacji OZE. W ramach projektów pilotażowych oddawalibyśmy w dzierżawę tereny w pasie drogowym pod budowę OZE wraz z jednoczesnym utrzymaniem i modernizacją oświetlenia na węźle. Kolejnym kierunkiem rozwoju byłoby szersze wykorzystania OZE na terenie MOP-ów.

Naszym celem jest ograniczenie kosztów zakupu energii wykorzystywanej do oświetlenia rosnącej liczby węzłów drogowych oraz MOP-ów.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.