GMINA OSTRÓDA WYŁOŻY PIENIĄDZE NA POPULARYZACJĘ PIŁKI I TENISA

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych.

Lp.
Nazwa zadania
Maksymalny czas realizacji
Koszty realizacji zadania
w roku 2019
Koszty realizacji zadania
w roku 2020
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w roku 2021*
Edycja II
1.
Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
01.03.2021 r. – 31.12.2021 r.
159.000,00
170.000,00
10.000,00
2.
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
01.03.2021 r. – 31.12.2021 r.
30.000,00
32.000,00
32.000,00
OGÓŁEM:
189.000,00
202.000,00
42.000,00
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
Termin składania ofert na zadania – do dnia 18 lutego 2021 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (parter) – osobiście, bądź drogą pocztową.
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
UWAGA!!!
W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.