USPRAWNIENIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W OSTROWINIE I SZYLDAKU

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową wynosi 3 670 125,71 zł. w tym:

– etap I budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin
wartość zadania: 2 200 425,83 zł, termin realizacji do 10 lipca 2018 r. 

– etap II budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyldak
wartość zadania: 1 469 699,88 zł, termin realizacji do 10 października 2018 r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Gmina Ostróda pozyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W ramach w/w przedsięwzięcia planuje się wykonać roboty budowlano – montażowe w zakresie:

Etap I

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej z rur PCV
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE
– budowa zbiorczej przepompowni ścieków
– budowa przydomowych przepompowni ścieków
– przyłącza kanalizacji sanitarnej
– budowa sieci wodociągowej z rur PE
– przyłącza wodociągowe

Etap II

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi tj.:

– budowa budynku technicznego SUW,
– budowa nowej instalacji technologicznej SUW,
– wykonanie fundamentów pod stalowy zbiornik wyrównawczy i jego montaż,
– wykonanie przyłączy między obiektowych,
– wykonanie nowego osadnika popłuczyn,
– wykonanie bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych,
– modernizacja istniejącej studni głębinowej,
– wykonanie dróg i placów wewnętrznych,
– wykonanie nowego ogrodzenia obiektu.

Źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.