JAKIEJ WYSOKOŚCI I GDZIE TRAFIŁY MIEJSKIE DOTACJE?

Poniżej macie listę przyznanych dotacji dla określonych zadań publicznych na 2019 rok.

1. ustawa  o pożytku publicznym i o wolontariat: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4316/informacja-o-wynikach-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2019.html

2. ustawa  o sporcie : https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4315/informacja-o-wynikach-i-przyznanych-dotacjach-dla-klubow-sportowych-przeznaczonych-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-w-roku-budzetowym-2019.html

3. z ustawy o  zdrowiu publicznym 2 konkursy:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4366/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019.html

i

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4351/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019.html

4. pomoc społeczna:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4200/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-i-dzialalnosci-charytatywnej-na-2019-rok.html

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4162/ogloszenie-wynikow-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2019-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html

5. przyznane  – TRYB POZAKONKURSOWY – art 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie :

1. https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4355/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-zlozonej-oferty-realizacji-w-roku-budzetowym-2019-zadania-publicznego-pt.-xv-miejskie-dni-rodziny.html

2.https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4352/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-zlozonej-oferty-realizacji-w-roku-budzetowym-2019-zadania-publicznego-z-zakresu-przeciwdzialania-alkoholizmowi-jako-promocja-zdrowego-stylu-zycia-i-wartosci-przeciwstawnych-zachowan-pt.-organizacja-viii-ostrodzkiego-polmaratonu-sw.-jerzego.html

3.https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4336/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-zlozonej-oferty-realizacji-w-roku-budzetowym-2019-zadania-publicznego-z-zakresu-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-oraz-rozwoju-turystyki-w-ostrodzie-pt.-organizacja-regat-zeglarskich-na-akwenie-jeziora-drweckiego.html

6. Aktualne ogłoszone konkursy w BIP :

(sport) 1. https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4423/konkurs-ofert-na-realizacje-zadanz-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2019.html

(zdrowie publiczne) 2. https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4423/konkurs-ofert-na-realizacje-zadanz-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2019.html

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.