JOLANTA GADOMSKA BĘDZIE REPREZENTOWAĆ MIASTO W ”ZLOT”

Rada Miejska wybrała reprezentanta Ostródy w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.  Wybrana Jolanta Gadomska pracuje jako Naczelnik ds. Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim.

Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:
§ 1. Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Ostróda do reprezentowania w Stowarzyszeniu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wybiera się Jolantę Gadomską.

§ 2. Upoważnia się osobę wymienioną w §1 niniejszej uchwały do współdziałania z pozostałymi założycielami Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

§ 3. Traci moc UCHWAŁA Nr VII/54/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskazania osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda w Stowarzyszeniu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.