NA KOCIĄ ŁAPĘ Z GMINNYM BUDŻETEM

Gminy dostaną nowe zadanie. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności.

Zgodnie z przyjęta we wtorek przez Sejm nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt do zadań własnych gmin będzie należało nie tylko zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt. W myśl nowych przepisów rady gmin corocznie, do dnia 31 marca, będą musiały przygotowywać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ma określać szczegółowo takie elementy m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, a także poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program ma też określać wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania. Projekt nowej ustawy negatywnie ocenił Związek Gmin Wiejskich RP. Według samorządów regulacja nie rozwiązuje żadnego z głównych problemów, z którymi wiąże się realizacja przez gminy ustawy o ochronie zwierząt.

„Propozycje zawarte w projekcie, wbrew uzasadnieniu do projektu ustawy, nawet nie przybliżają nas do rozwiązania problemów bezpańskich psów i kotów” – podkreślono w opinii ZGWRP. W ocenie gmin zalegalizowanie możliwości ponoszenia przez samorządy kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt, których właścicielami są konkretni obywatele, spowoduje jedynie zwiększenie oczekiwań społecznych adresowanych do władz gmin. A to, zdaniem przedstawicieli Związku, dodatkowo obciąży lokalne budżety.

SS PAP

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.