KOMUNIKACJA W OSTRÓDZIE BEZPŁATNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Rada Miejska w Ostródzie uchwaliła, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się czasowe uprawnienie dla obywateli Ukrainy do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda.

2. Uprawnienie obowiązuje do 30.06.2022 r.

3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów są paszport lub inny dokument tożsamości, potwierdzający obywatelstwo ukraińskie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.