MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIA ARTYSTYCZNE

Wnioski związane ze stypendiami artystycznymi Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej przyjmowane są do 10 stycznia 2020 roku.

Stypendia artystyczne przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą dofinansowania jest wspieranie rozwoju twórczego osób uzdolnionych artystycznie, które w terminie składania wniosku nie ukończyły 35 roku życia (w szczególnie uzasadnionym przypadku stypendium może być przyznane osobie, która ukończyła 35 rok życia).

Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć polega na:
1.    wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu, publikacji, itp.;
2.     podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendiów są:
1)     atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia, bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego w przypadku ucznia lub studenta;
2)     dorobek związany z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub ochroną zabytków;
3)     cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację projektu stypendialnego np. dodatkowa edukacja artystyczna lub studia specjalistyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.