NAJNOWSZE ZMIANY W BUDŻECIE

Rada Miejska w Ostródzie, podczas posiedzenia 23 maja 2024 roku, przyjęła uchwałę nr III/24/2024 wprowadzającą znaczące zmiany w budżecie miasta na rok 2024. Uchwała ta, przynosi szereg korekt w planie dochodów i wydatków Ostródy.

Zmiany w Budżecie

 1. Zwiększenie Planowanych Dochodów Budżet miasta wzrośnie o 521 105,59 zł, co daje nowy plan dochodów na poziomie 200 770 728,56 zł. Środki te pochodzą głównie z:
  • Transportu i łączności (441 442,00 zł) z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Sembrzyckiego.
  • Bezpieczeństwa publicznego (20 000,00 zł) z dotacji na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ostróda.
  • Różnych rozliczeń (51 500,00 zł) z rozliczeń VAT.
  • Pomocy społecznej (6 363,59 zł) z Funduszu COVID-19.
  • Polityki społecznej (1 800,00 zł) z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia.
 2. Zwiększenie Planowanych Wydatków Wydatki miasta wzrosną o 521 105,59 zł, co daje nowy plan wydatków na poziomie 214 981 243,04 zł. Największe zwiększenia dotyczą:
  • Transportu i łączności (756 429,00 zł) na przebudowę ul. Sembrzyckiego.
  • Administracji publicznej (200 000,00 zł) na diety dla Radnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz promocję miasta.
  • Bezpieczeństwa publicznego (21 500,00 zł) na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ostróda.
  • Pomocy społecznej (6 363,59 zł) na refundację podatku VAT za gaz ziemny.
  • Polityki społecznej (1 800,00 zł) na jednorazowe świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie.
  • Gospodarki komunalnej (22 140,00 zł) na nadzór nad modernizacją ciepłowni miejskiej.

Deficyt i Źródła Finansowania

Deficyt budżetowy wynosi 14 210 514,48 zł i będzie pokryty z:

 • Sprzedaży papierów wartościowych (6 150 235,86 zł).
 • Wolnych środków (2 956 429,28 zł).
 • Niewykorzystanych środków z rachunku bieżącego (4 552 714,32 zł).
 • Rozliczeń środków z projektów finansowanych z udziałem środków unijnych (551 135,02 zł).

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.