PÓŁ MILIONA NA NOWE PRACOWNIE W OGÓLNIAKU

Powiat Ostródzki uzyskał dofinansowanie w ramach projektu: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie”. Projekt ten jest finansowany ze środków Programu Warmia i Mazury 2014-2020.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń zapewni atrakcyjność zajęć i lepsze efekty zapamiętywania, poprawi skuteczność przyswajania nowej wiedzy, która zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent. Stworzenie nowoczesnej bazy językowej poprawi warunki nauki uczniów. Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie dwóch pracowni językowych i komputerowej ma wpływ na wszechstronny rozwój uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie, w tym rozwój kompetencji kluczowych: językowych i cyfrowych (ICT).
Całkowita wartość projektu: 507 568,33 zł
Dofinansowanie UE: 401 142,07 zł
Celem głównym projektu jest:
Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wyposażenie pracowni komputerowej oraz dwóch pracowni języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie w terminie do 30.06.2023 roku
Osiągnięcie celów założonych w projekcie przyczyni się pośrednio do wywołania szeregu pozytywnych korzyści społecznych tj.:
  • poprawy, jakości nauczania w zakresie umiejętności uczenia się
  • poprawy, jakości nauczania w zakresie kompetencji informatycznych i porozumiewania się w językach obcych
  • wykształcenia w uczniach świadomości w zakresie wartości uczenia się języków obcych
  • zachęty do aktywnego dokształcania się w formach pozaszkolnych
  • poprawy wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
Z ramienia powiatu ostródzkiego projekt koordynują: Marta Kopańko-Zalewska, Monika Matusiak – Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.