NOWE DROGI OFICJALNIE ODDANE DO UŻYTKU

W minionym tygodniu, na terenie Powiatu Ostródzkiego uroczyście otwarto kolejne inwestycje drogowe.

Pierwszego otwarcia dokonano 9 października br., na ul. Wróblewskiego w Morągu. Wykonano tutaj nawierzchnię bitumiczną jezdni i wyremontowano chodnik (ciąg pieszo-rowerowy) na odcinku 580 mb. Ponad to wykonano zatoki parkingowe, regulację urządzeń ściekowych oraz naprawiono pobocza. Roboty, których wartość wyniosła ponad 657 747 zł brutto, zrealizowano w miesiącach czerwiec – październik. Udział finansowy powiatu w przedsięwzięciu to 307 716 zł a partycypacja partnera – Gminy Morąg – 350 031 zł. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

W czwartek, 11 października otwarto dwie inne inwestycje. Pierwszą jest wyremontowana droga powiatowa na odcinku Tabórz-Plichta (Nr 1125N), gdzie zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem i naprawą poboczy na długości 2,06 km. Wartość zadania wyniosła 405 186 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży. Wstęgę uroczyście przecięli Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Wicestarosta Edmund Winnicki, przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska i lider lokalnej społeczności, pomysłodawca zadania Mariusz Marciniak.

Druga zmodernizowana inwestycja, dofinansowana w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, dotyczyła ul. Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym oraz wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym. Ulicę przebudowano na odcinku o długości 838 mb. Starą, zużytą nawierzchnię bitumiczną sfrezowano i wzmocniono, poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych. Dodatkowo dokonano poszerzenia jezdni do szerokości wynoszącej 6 m. Zakres robót obejmował również przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę zatok autobusowych, zatok parkingowych, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania zostało uporządkowane odwodnienie poprzez wymianę istniejących elementów kanalizacji deszczowej, jak również – udrożniono rowy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 839 676 zł, z czego: 697 259 zł to środki własne Powiatu Ostródzkiego, 232 420 zł to partycypacja Gminy Miłakowo, a pozostała kwota (909 997 zł) pochodziła z dofinansowania z wieloletniego programu. Remont przeprowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży w miesiącach kwiecień-wrzesień.
Ostatnim, ale niemniej ważnym zadaniem była przebudowa drogi w miejscowości Kiersztanowo na odcinku 660 mb. W ramach zadania przebudowano konstrukcję nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowano zjazdy i skrzyżowania, wykonano chodnik, miejsca postojowe, oznakowania pionowe i poziome, a także dokonano profesjonalnego odwodniania drogi. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 137 422 zł, z czego 937 422 zł to środki własne Powiatu Ostródzkiego. Pozostała kwota – 200 000 zł pochodziła od partnera wspomagającego – Gminy Grunwald. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży. 12 października br. w uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Ostródzkiego, Gminy Grunwald, Zarządu Dróg Powiatowych, radnych powiatowych i gminnych, a także reprezentanci wykonawcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.