MIASTO CHCE WYBUDOWAĆ NOWE SKRZYŻOWANIA

Jest możliwość, że w Ostródzie wybudowane zostaną dwa nowe ronda. Chodzi o skrzyżowania ulic: Czarnieckiego/Jagiełły i Czarnieckiego/Chrobrego.

Przedmiotem zamówienia jest:

* 1) opracowanie dokumentacji projektowych, kompletnych i gotowych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na przebudowę skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo w Ostródzie.

Wykonawca w ramach umowy musi wykonać dwie odrębne dokumentacje:

a) Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Jagiełły w Ostródzie.
b) Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Chrobrego i ul. 21 Stycznia w Ostródzie;

Stan istniejący

Wszystkie ulice w obrębie obu skrzyżowań posiadają nawierzchnię asfaltową oraz są w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazową sieć ciepłowniczą,sieć teletechniczną,inie energetyczne orazoświetlenie drogowe. W obrębie ulic znajduje się zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkalna. Ulice objęte opracowaniem należą do kategorii dróg powiatowych, którymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Założenia do projektowania (dla każdego z projektów)
a) zakres opracowania przedstawia rysunek nr 2
b) zaprojektować skrzyżowanie typu rondo
c) „długość” projektowanego skrzyżowania wynosi około 550-600 m
d) drogi należy zaprojektować w klasie obecnie obowiązującej,
e) nawierzchnia asfaltowa, obustronne chodniki z kostki betonowej, przewidzieć ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy
f) przebudować i zmodernizować oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową
g) przebudować sieci z uwagi na zaistniałe kolizje
h) dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych
i) przewidzieć dojazdy do każdej posesji
j) zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych zaprojektować zieleń
l) Wykonawca winien dokonać rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia,
m) Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na które inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy uwzględni w dokumentacji projektowej konieczność rozbiórki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia wv. obiektów.

Projekt koncepcyjny musi zawierać:

– zagospodarowanie terenu,
– wstępny wykaz nieruchomości planowanych do przejęcia w trybie ZRID,
– proponowaną konstrukcję drogi
– ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 307 tys. Termin składania ofert mija marca 2022 roku.

Termin wykonania zamówienia: 210 dni od dnia podpisania umowy.

1 comments

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.