NOWY CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

NOWY CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
Nowy członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, dziś (16 kwietnia 2021 r.) w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 przeprowadzone zostało tajne głosowanie w sprawie wyboru uzupełniającego skład Zarządu.
Posiedzenie prowadzone było w formie stacjonarnej ze względu na konieczność przy zachowaniu zasad sanitarnych.
Porządek posiedzenia przewidywał:
 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
 4. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2021-2024.
 5. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2021.
 6. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających skład Zarządu (1 Członek Zarządu).
 8. Głosowanie nad Uchwałą zmieniającą Uchwałę Nr 3/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 9. Omówienie spraw związanych z dalszymi pracami nad Strategią, w tym wybór priorytetowych projektów zintegrowanych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Podczas wyborów uzupełniających skład Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zgłoszono kandydaturę przedstawiciela członka Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego – Starosta Iławski. W wyniku głosowania w systemie demokratycznym komisja skrutacyjna ogłosiła jednogłośnie przyjęcie zgłoszonej kandydatury do uzupełnienia składu Zarządu.
Źródło informacji/foto: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.