OFICJALNIE. REFERENDUM ZBIGNIEWA MICHALAKA PRZEŁOŻONE

Dziś Komisarz Wyborczy w Elblągu wydał oficjalne obwieszczenie dotyczące zawieszenia planowanego na 29 marca referendum w Ostródzie.


Oficjalnie podano do informacji o zawieszeniu Referendum Zbigniewa Michalaka.
Na podstawie art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Ostródzie z dnia 16 marca 2020 r. (znak: Dyr.4011.2.5.2020), mając na uwadze fakt, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wprowadzony został stan epidemii

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 postanawia, co następuje:

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda, którego termin określono w postanowieniu Nr 700-1/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 lutego 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji – na dzień 29 marca 2020 r.

§ 2.
Data głosowania w referendum, o którym mowa w § 1 zostanie określona odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Elblągu II.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Ostróda.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.