OSTRÓDA: PLAN MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Rada Miejska w Ostródzie przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024–2027. Plan dotyczy infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Miejskiej Ostróda, należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o.

Plan zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz stanu technicznego infrastruktury. W skład planu wchodzi szereg przedsięwzięć obejmujących wymianę najstarszych odcinków sieci, modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę przepompowni ścieków oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Główne Założenia Planu:

 1. Sieć Wodociągowa:
  • Długość sieci: ok. 90 km
  • Przewidziane nakłady: łącznie 1 924 000,00 zł na lata 2024–2027
 2. Stacja Uzdatniania Wody:
  • Planowana budowa nowej studni głębinowej
  • Modernizacja istniejących układów
  • Przewidziane nakłady: łącznie 1 144 000,00 zł na lata 2024–2027
 3. Sieć Kanalizacyjna i Przepompownie:
  • Długość sieci kanalizacyjnej: ok. 85 km
  • Liczba przepompowni: 24
  • Przewidziane nakłady: łącznie 2 413 000,00 zł na lata 2024–2027
 4. Modernizacja Przepompowni Ścieków:
  • Modernizacja przepompowni w Jaracza i Stapińskiego
  • Przewidziane nakłady: łącznie 898 000,00 zł na lata 2024–2027
 5. Oczyszczalnia Ścieków:
  • Modernizacja części energetycznej w oczyszczalni ścieków w Tyrowie
  • Wymiana urządzeń technologicznych
  • Przewidziane nakłady: łącznie 15 000 000,00 zł na lata 2024–2027

Całkowity koszt planowanych inwestycji szacowany jest na ponad 21 000 000,00 zł, która zostanie sfinansowana ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz ewentualnych pożyczek lub kredytów.

Baner Wyborczy

Przyjęty plan ma być zgodny z aktualnymi kierunkami rozwoju gminy oraz wymogami prawnymi dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jego realizacja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Ostródy wysokiej jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, jak również zapewnienie stabilności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na przyszłe lata.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.