OSTRÓDA: PRZYPOMINAMY O NABORZE WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Przypominamy że trwa nabór na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. Poniżej przedstawiamy instrukcje jak to załatwić w Ostródzie.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego – Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 119 (parter) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Nabór wniosków odbywać się będzie do dnia 30 czerwca 2023 r. Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określa się do 31 października 2023 r.

Wymagane dokumenty:

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny, odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej), natomiast w przypadku budynku, stanowiącego współwłasność – dodatkowo oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do zawarcia umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie zawarcia umowy przez wszystkich współwłaścicieli.

Dokumenty wymagane do przedłożenia po wykonaniu zadania, polegającego na zmianie systemu ogrzewania określone zostały z załączniku nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w części B pod kątem wyboru rodzaju docelowego źródła ogrzewania.

Wnioski:

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.