OSTRÓDA: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DWÓCH MIEJSCACH

Zamówienie publiczne Miasta Ostróda obejmuje projekt i rozbudowę oświetlenia ulicznego na parkingu za budynkiem przy ulicy Czarnieckiego 23 oraz na łączniku ulicy Pionierskiej z ulicą Marii SkłodowskiejCurie w Ostródzie.

1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

4) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

5) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.