MIASTO ZWIĘKSZA WYDATKI. ZWIĘKSZY SIĘ RÓWNIEŻ DEFICYT

Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 493 957,13 zł.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 145 277 821,88 , w tym:
a) dochody bieżące 137 426 320,37 ,

b) dochody majątkowe 7 851 501,51 .

§ 2.1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 478 350,14 .

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 160 262 180,89 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 137 260 726,47 ,

b) wydatki majątkowe 23 001 454,42 .

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 17 641 454,42 .

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 301 668,86 .


§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14 984 359,01 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 11 405 660,06 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 578 698,95 .

Uzasadnienie zmian w budżecie (KLIK)

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.