KLONOWO, STRUŻYNA I PACÓŁTOWO Z DOTACJAMI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach pilotażowego konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

O wsparcie mogły ubiegać się gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Gmina mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż jedno przedsięwzięcie inwestycyjne w jednym sołectwie. Warunkiem było, by przedsięwzięcie zostało wybrane przez zebranie wiejskie.

Tak więc Pacółtowo położone w gminie Grunwald otrzymało 8000zł na Budowę Placu rekreacyjnego. Klonowo otrzymało taką samą sumę na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni. Do Strużyny powędrowało 8 000 zł na projekt pn. „Sport i rekreacja szansą na wzmocnienie integracji i aktywizacji społecznej Strużyny”.

Przy ocenie były brane pod uwagę kryteria związane ze zwiększeniem poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, z nieodpłatnym wkładem pracy własnej mieszkańców, z wpływem na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, atrakcyjnością i oryginalnością w wymiarze lokalnym, ze stworzeniem nowych możliwości i perspektyw rozwoju dla lokalnej społeczności, z wpływem na zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, realizacją potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną oraz z wpisywaniem się w charakter danej miejscowości.

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” jest realizowany w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.