PODPISANO UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ DROGI WARLITY-OSTRÓDA-LUBAJNY-STARE JABŁONKI-MAŃKI

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, w dniu 21 maja br. została podpisana umowa na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1230N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki”. Umowę parafowali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki.

Łączny koszt inwestycji to 5 898 839,00 zł., z czego: wkład własny powiatu wynosi 1 480 246,00 zł, a wkład własny Gminy Ostróda 246 821,00 zł. i wkład własny Gminy Miejskiej Ostróda 1 233 423,00 zł. Pozostałą kwotę 2 938 349,00 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji pozyskano jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie zlokalizowane jest na terenie miasta Ostróda (ul. Plebiscytowa) i gminy Ostróda (ul. Jeziorna) w ciągu dr.pow.Nr1230N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki.
Na odcinku o długości ok. 2,16 km istniejąca nawierzchnia drogi zostanie miejscowo poszerzona do docelowej szer. jezdni wynoszącej 5,5m i wzmocniona poprzez wykonanie pakietu warstw bitumicznych. Zakres robót obejmie również budowę i przebudowę istniejących ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżki rowerowej/ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych, przebudowę skrzyżowań z ulicami miejskimi i powiatowymi, przebudowę zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zostanie uporządkowane odwodnienie poprzez wymianę istniejących elementów kanalizacji deszczowej i udrożnienie rowów. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenie uliczne.
Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30 września 2019r.
Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
Ponadto podczas dzisiejszego spotkania zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów z przedstawicielami gmin z naszego powiatu. W uroczystym spotkaniu z Wojewodą brali udział Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda, Robert Malinowski – Wójt Gminy Łukta i Stanisław Siwkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn.
Tekst: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Zdjęcia: Błażej Banaszkiewicz

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.