PODPISANO UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ ODCINKA WARLITY-OSTRÓDA-LUBAJNY-STARE JABŁONKI-MAŃKI

W dniu dzisiejszym (30 kwietnia), w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1230N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki.

Umowę parafowali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz przedstawiciel wykonawcy Ryszard Zieja – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” z Łomży, w obecności Burmistrza Miasta – Zbigniewa Michalaka. Umowa wymagała kontrasygnaty Skarbnika Powiatu – Hanny Żyndy.

Na odcinku o długości ok. 2,16 km istniejąca nawierzchnia drogi zostanie miejscowo poszerzona do docelowej szer. jezdni wynoszącej 5,5m i wzmocniona poprzez wykonanie pakietu warstw bitumicznych. Zakres robót obejmie również budowę i przebudowę istniejących ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżki rowerowej/ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych, przebudowę skrzyżowań z ulicami miejskimi i powiatowymi, przebudowę zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zostanie uporządkowane odwodnienie poprzez wymianę istniejących elementów kanalizacji deszczowej i udrożnienie rowów. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenie uliczne.
Koszt robót budowlanych związany z przebudową drogi to 5 876 699,39 zł., z czego: wkład własny powiatu wynosi 1 469 176,39 zł., wkład własny Gminy Ostróda – 246 821,00 zł. i wkład własny Gminy Miejskiej Ostróda – 1 222 353,00 zł. Pozostałą kwotę – 2 938 349,00 zł. tj. 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania pozyskano jako dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zlokalizowane jest na terenie miasta Ostróda (ul. Plebiscytowa) i gminy Ostróda (ul. Jeziorna) w ciągu dr.pow.Nr1230N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki.

Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30 września 2019r.

Realizacja zadania to efekt dobrej współpracy władz Powiatu z samorządem Gminy Ostróda i Gminy Miejskiej Ostróda.
Tekst: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Foto: Błażej Banaszkiewicz

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.