PRZETARG NA BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY ULICACH GRUNWALDZKIEJ I DRWĘCKIEJ

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie- ul. Grunwaldzka i ul. Drwęcka.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
4) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
5) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2019 r. o godz. 8:00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.07.2019 r. o godz. 8:15

TUTAJ WIĘCEJ INFORMACJI

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.