W WOJEWÓDZTWIE ROZWIJAJĄ SIĘ KLASTRY ENERGII

Klastry energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i zrównoważenia zapotrzebowania, dystrybucji  lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł, na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Klaster reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu jednostka lub członek klastra.

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej służący  poprawie bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjaznych środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych prawnych i finansowych umożliwiających  wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki lokalnej.

Klastry energii mogą przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Przy udziale zespołu doradców energetycznych działających przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie powstaje na Warmii i Mazurach trzy pilotażowe klastry energii.

– Pierwsi mają zawsze najtrudniej, zwłaszcza że brak na terenie Polski dobrych praktyk w tym zakresie – mówi Janusz Pabich, doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie.

W naszym województwie powstały inicjatywy klastrowe w Kurzętniku i  położonym blisko naszego powiatu Zalewie.

– Wszystkie oprócz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki rozproszonej będą w przyszłości dobrymi praktykami dla innych podobnych rozwiązań, a potencjał na terenie naszego województwa  jest duży – mówi Tomasz Koprowiak, doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie.

Ważnym elementem rozwoju energetyki rozproszonej, a tym samym klastrów energii są także regulacje prawne, ustawowe.  Doświadczenia przy powstawaniu i funkcjonowaniu pilotażowych klastrów posłużą tworzeniu dobrych regulacji prawnych.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.