SKUTKI REFORMY OŚWIATY W OSTRÓDZIE

Powstał projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Wyznaczone zostały granice ich obwodów. Wiadomym jest, które szkoły się połączą

Zgodnie z podstawowym założeniem planu, od 1 września 2017 r. do 1 września 2019 r., na terenie Ostródy pozostanie niezmieniona liczba publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda (sześć placówek).

Zaproponowane zostały następujące fuzje szkół:

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie. Granice obwodów dla klas gimnazjalnych funkcjonujących w strukturze tej szkoły podstawowej pozostaną niezmienione, tj. będą zgodne z obecnie obowiązującą rejonizacją
ustaloną dla tego gimnazjum;

– Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie. Granice obwodów dla klas tego gimnazjum funkcjonującego w strukturze szkoły podstawowej, również pozostaną niezmienione i będą zgodne z dotychczas obowiązującą rejonizacją ustaloną dla tego gimnazjum.

Proponuje się natomiast niewielką zmianę granic obwodów trzech szkół podstawowych, tj.:
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, polegającą na włączeniu ul. Stefana Czarnieckiego nr 32-52B do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie;

– Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie, polegającą na włączeniu części ul. Stefana Czarnieckiego od nr 40-47 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz podzieleniu ul. Grunwaldzkiej w następujący sposób: nr 1-20 – przyporządkowanie do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie, a nr 21-76 – do odwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie. Granice obwodów pozostałych trzech szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd miejski pozostaną bez zmian, zgodnie z dotychczas ustaloną rejonizacją dla tych placówek. Rozkład liczby dzieci zamieszkałych w Ostródzie (pobyt stały i czasowy) z podziałem na roczniki  i obwody szkół, obrazuje Tabela poniżej:

Kliknij by powiększyć.

Proponowana zmiana granic obwodów szkół podstawowych ma na celu zmniejszenie liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie i Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie, a zwiększenie liczby uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, dla których zajęcia edukacyjne prowadzone będą w dwóch budynkachtej szkoły.

Od dnia 1 września 2019 r. docelowo ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Rycerskiej 5, realizować będzie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w dwóch budynkach:
– w swojej siedzibie przy ul. Rycerskiej 5 (kl. I-IV);
– przy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 (kl. V-VIII), w budynku po Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie.

Z przeprowadzonych analiz zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonychprzez Gminę Miejską Ostróda, wynika że struktura zatrudnienia nie ulegnie większym zmianom. Nauczyciele dotychczas zatrudnieni w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie, staną się nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz będą uzupełniać etaty w pozostałych szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. Z kolei nauczyciele zatrudnieni obecnie w Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie, staną się nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 i w miarę potrzeb, będą uzupełniać etaty w pozostałych szkołach prowadzonych przez samorząd miejski. Natomiast pracownicy administracji oraz obsługi zatrudnieni w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów i Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie, staną się pracownikami odpowiednio Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.