„DOPOSAŻENIE SERWEROWNI” – PODPISANO UMOWĘ

W ramach realizowanego projektu pn.: „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”, w dniu 15 września 2022 roku Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Anna Płecha podpisali umowę z firmą NEO-SYSTEM z siedzibą w Brodnicy na realizację zadania pn.: „Doposażenie serwerowni”. Całkowita wartość zadania to 332 223,00 zł.

Jest to ostatni etap wdrażania projektu na informatyzację Urzędu Gminy, którego całkowita wartość wynosi 1 849 272,57 zł, w tym współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie: 1 557 686,68 zł.
W ramach tego zadania serwerownia Urzędu zostanie poddana gruntownej modernizacji. Konieczność doposażenia serwerowni urzędu jest niezbędna ze względu bardzo wysokie wymagania wydajnościowe nowego, wdrażanego obecnie także w ramach projektu, oprogramowania w postaci systemów dziedzinowych, eUsług i elektronicznego obiegu dokumentów na których dostawę w ostatnim czasie została podpisana umowa na kwotę 768 750,00 zł.
Obecnie wdrażane są dwa zadania w ramach projektu: doposażenie serwerowni i wdrożenie nowoczesnych eUsług dostarczonych wcześniej przez firmą ZETO Projekt Sp. z o.o. są ze sobą komplementarne i pozwolą ostatecznie na uruchomienie portalu z eUsługami dla mieszkańców Gminy Ostróda.
Będzie to system, który ma umożliwić interakcję obywatela z systemami informatycznymi Urzędu. Początkowo portal z eUsługami pozwoli realizować kilkadziesiąt różnych spraw, sprawdzać ich status, umożliwi płatności internetowe. Wiele danych będzie wstępnie pobieranych z systemów dziedzinowych Urzędu, co pozwoli użytkownikom na bardziej przyjazny sposób realizacji spraw, a tym samym ograniczy konieczność przychodzenia do Urzędu.
W ramach projektu do dnia dzisiejszego zrealizowanych zostało 15 zadań, które wdrażane były etapami począwszy od czerwca 2019 roku.
Wymieniono system nagłośnienia sali sesyjnej, a także wyposażono w cały potrzebny osprzęt w tym m.in kamery do transmisji online i telewizor do wyświetlania bieżących wyników głosowania. Kolejną częścią systemu eRada był zakup laptopów dla radnych i biura rady co umożliwiło elektroniczne głosowanie podczas posiedzeń Rady Gminy. Dzięki temu, z korzyścią dla środowiska naturalnego, zrezygnowano z dokumentacji papierowej.
Wdrożono także system eUsług wspierających organizacje pozarządowe oraz zamontowano system monitoringu budynku Urzędu Gminy Ostróda.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.