GMINA DAJE SPORO ŚRODKÓW NA ROZWÓJ SPORTU

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

Lp. Nazwa zadania Czas realizacji Wysokość środków planowanych na realizację zadania* Koszty realizacji zadania w roku 2017
1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim. 15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 162 000,00 162 000,00
2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim. 15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 25 000,00 25 000,00
3. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży

– karate

– judo.

15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 13 000,00

 

10 000,00

3 000,00

23 000,00

 

20 000,00

3 000,00

4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim. 15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 5 000,00 4 000,00
5. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim. 15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 30 000,00 30 000,00
6. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness. 15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 50 000,00 50 000,00
7. Prowadzenie Informacji Turystycznej 15.01.2018 r.-15.12.2018 r. 30 000,00 30 000,00
8. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek”.
15.01.2018 r.-31.12.2018 r. 44 000,00 42 800,00
9. – Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,

– Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),

– Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.

15.01.2018 r.-31.12.2018 r. 8 000,00 8 000,00
10. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego. 15.01.2018 r.-31.12.2018 r. 10 000,00 10 000,00
11. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 15.01.2018 r.-31.12.2018 r. 15 000,00 12 000,00
      392 000,00 396 800,00

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Wzór umowy na realizację zadań publicznych

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych

źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.