JAKI MIASTO MA PLAN NA MIEJSKIE ZABYTKI? CO ZDZIAŁANO DO TEJ PORY?

Ratusz podał nieco informacji na temat przyszłości miejskich zabytków w Raporcie o Stanie Gminy.

Cel:

– ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy, poprzez: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu działań strategicznych;

– uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

– zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

– wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

– podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opinię nad zabytkami;

– określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem zabytków.

Realizacja:

– udostępnienie Programu opieki nad zabytkami na lata 2020 — 2023 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków na stronie internetowej miasta — www.ostroda.pl, BIP,

-zlecenie stworzenia portalu mapowego mostroda.e-mapa.net w ramach którego powstanie warstwa tematyczna ZABYTKI;

– podjęcie działań zmierzających do uporządkowania tematyki wielkogabarytowych reklam i szyldów przesłaniających obiekty zabytkowe w ramach projektu, Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities’ (uchwała krajobrazowa);

– prowadzenie działań porządkowych na cmentarzu „Polska Górka” oraz zabytkowym cmentarzu przy ul. Stefana Czarnieckiego;

– podjęcie uchwał o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cennego historycznie „Białe Koszary” w kwartale ulic: Władysława Jagiełły, Seweryna Pieniężnego, Tadeusza Kościuszki, Stefana Czarnieckiego i teren przy ul. Spichrzowej (dawny Spichlerz).

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.