MOŻESZ WPŁYNĄĆ NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostróda o godz.12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ostróda.

Wpływ będzie można mieć na następujące strefy:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza – do którego przystąpiono uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 lutego 2016 r.,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza – do którego przystąpiono uchwałą Nr XIX/127/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 lutego 2016 r.,

3) zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US13 – do którego
przystąpiono uchwałą XXXII/232/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca
2017 r., wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach
od 30 lipca 2018 r. do
21 sierpnia 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ostróda w godz. od 7:30 do 15:30.

Uwagi mogą być wnoszone:
 – w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24,
14-100 Ostróda,
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: nalewajko@um.ostroda.pl,w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta Ostróda, pok. 204G,
– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2018 r

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.