O KARTĘ DUŻEJ RODZINY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obok Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej członkowie rodzin wielodzietnych mogą wnioskować o kartę w formie elektronicznej (aplikacja na urządzenie mobilne, smartfon, tablet).

Wydanie Karty elektronicznej jest bezpłatne jeżeli członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o obie formy Karty jednocześnie. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. także mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej jeżeli złożą wniosek do 31.12.2019 r. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie wiązało się będzie z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą Kartę.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy Karty tradycyjnej lub elektronicznej lub obu form Karty. Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie Karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć. W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie Karty elektronicznej jest zobowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Wniosek i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ oraz http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta znajdą Państwo informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.