OSTRÓDA: GOTÓW DO WYJŚCIA NA ULICE I PILNOWANIA PORZĄDKU?

Ogłoszono nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Ostródzie. Jeśli czujesz gotowość do rzucenia wyzwania miejskim wandalom, to być może warto się wczytać w treść poniższego ogłoszenia.

I. Nazwa i adres jednostki Urząd Miejski w Ostródzie – Komenda Straży Miejskiej, ul. Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

II. Wymagania związane ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:
  • Obywatelstwo polskie,
  • Ukończone 21 lat,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych,
  • Wykształcenie co najmniej średnie,
  • Sprawność fizyczna i psychiczna,
  • Niekaralność,
  • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku związanych z administracją, bezpieczeństwem publicznym,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Predyspozycje osobowe: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizacyjny, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, rzetelność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
  • Znajomość przepisów dotyczących straży gminnych i samorządu gminnego.
Baner Wyborczy

III. Zakres zadań na stanowisku Aplikant będzie wykonywał zadania związane z ochroną ładu i porządku publicznego wynikające z ustawy o strażach gminnych oraz innych aktów wykonawczych.

IV. Informacja o warunkach pracy

 • Praca na pełny etat,
 • Praca patrolowa na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostróda. Dokonuje ona analizy dostarczonych dokumentów w celu określenia możliwości zatrudnienia kandydata na stanowisku objętym naborem.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.