OSTRÓDA: PONAD 30 HEKTARÓW LASU UZNANE ZA OCHRONNE

Rada Miejska w Ostródzie, na sesji odbywającej się 20 maja 2024 roku, podjęła uchwałę o uznaniu lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Miłomłyn za lasy ochronne.

Wniosek został przedstawiony przez Nadleśnictwo Miłomłyn i dotyczy terenów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Ostróda.

Przedmiotem uchwały jest uznanie za ochronne lasów o łącznej powierzchni 37,75 hektarów. Decyzja ta obejmuje dwa główne obszary:

  1. Lasy ochronne wodochronne na powierzchni 30,89 ha.
  2. Lasy ochronne wodochronne, cenne przyrodniczo na powierzchni 6,86 ha.

Lasy te, charakteryzujące się różnorodnością biologiczną i istotnymi funkcjami ekosystemowymi, pełnią kluczową rolę w ochronie zasobów wodnych i retencyjnych regionu. Uznanie ich za ochronne zapewni odpowiednie zarządzanie tymi terenami, ograniczając działalność, która mogłaby negatywnie wpłynąć na ich stan i funkcje.

Proces ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o lasach oraz rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Rada Miejska w Ostródzie pozytywnie zaopiniowała wniosek Nadleśnictwa Miłomłyn, co stanowi krok w dalszym procesie uznawania tych lasów za ochronne przez Ministra właściwego do spraw środowiska.

Decyzja ta nie wpłynie negatywnie na dochody gminy, ponieważ nowelizacja ustawy o podatku leśnym zlikwidowała obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych. Dzięki temu, mimo uznania tych terenów za ochronne, stawki podatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Wprowadzenie tej uchwały jest ważnym krokiem w kierunku ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju Ostródy. Ochrona lasów przyczyni się do zachowania cennych ekosystemów oraz poprawy jakości środowiska naturalnego w regionie.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.