PENSJA BURMISTRZA I DIETY RADNYCH

20 maja 2024 roku Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia nowego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ostróda. Zgodnie z nowymi przepisami, miesięczne wynagrodzenie burmistrza będzie składało się z następujących elementów:

  • Wynagrodzenie zasadnicze: 10.430,00 zł
  • Dodatek funkcyjny: 3.450,00 zł
  • Dodatek specjalny, który wynosi 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 4.164,00 zł

Kiedy zsumujemy wynagrodzenie zasadnicze z podatkami, wyjdzie 18.044,00 zł brutto.

 

Nowe diety dla radnych Rady Miejskiej

Rada Miejska w Ostródzie przyjęła również uchwałę dotyczącą wysokości diet dla radnych. Nowe przepisy określają, że podstawą obliczenia diet jest „kwota bazowa” określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Aktualna kwota bazowa wynosi 1789,42 zł.

Miesięczne diety dla radnych będą wynosić:

  • Przewodniczący Rady: 175% kwoty bazowej, co daje 3131,49 zł
  • Wiceprzewodniczący Rady: 160% kwoty bazowej, co daje 2863,07 zł
  • Przewodniczący Komisji Rady: 153% kwoty bazowej, co daje 2737,81 zł
  • Zastępcy Przewodniczących Komisji Rady: 145% kwoty bazowej, co daje 2594,66 zł
  • Radni nie pełniący funkcji wymienionych powyżej: 135% kwoty bazowej, co daje 2415,72 zł

Diety te przysługują za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji. Każda nieobecność na sesji lub posiedzeniu Komisji skutkuje obniżeniem diety jednorazowo o 10% w miesiącu za każdą nieobecność, z wyjątkiem nieobecności spowodowanych oddelegowaniem radnego do reprezentowania Rady Miejskiej. Wypłaty diet będą dokonywane do 10. dnia następnego miesiąca, a kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych złotych.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.