PÓŁTORA MILIONA ZŁOTYCH NA WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI W 2023 ROKU

W 2023 roku Gmina Miejska Ostróda realizowała Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opierając się na przepisach prawnych oraz uchwałach Rady Miejskiej.

Celem programu było zacieśnianie partnerstwa i współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, aby lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców i wzmacniać aktywność obywatelską w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Otwarte konkursy ofert

Najczęstszą formą współpracy z organizacjami pozarządowymi była współpraca finansowa, realizowana głównie poprzez otwarte konkursy ofert. W 2023 roku Burmistrz Miasta Ostróda ogłosił 8 otwartych konkursów ofert. W wyniku tych konkursów zlecono realizację 32 zadań publicznych, na które przeznaczono łącznie 1 509 000 zł. Zadania te obejmowały m.in.:

  • Edukację ekologiczną (22 000 zł)
  • Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (560 000 zł)
  • Ochronę i promocję zdrowia (56 000 zł)
  • Pomoc społeczną i działalność charytatywną (75 000 zł)
  • Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (30 000 zł)
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (400 000 zł)
  • Rozwój sportu (300 000 zł)

Zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym

W trybie pozakonkursowym, tzw. „małych grantów”, wsparcie finansowe uzyskały 4 organizacje, na łączną kwotę 35 500 zł. Dotacje przyznano na organizację wydarzeń sportowych i artystycznych oraz na działania ekologiczne.

Finansowanie realizacji zadań publicznych

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1 537 000 zł. Szczegółowe zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje, znajduje się w załączniku do sprawozdania. W 2023 roku podpisano również dwa porozumienia dotyczące rozwiązania umów na realizację zadań publicznych.

Inne formy współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmowała także inne formy wsparcia, takie jak prowadzenie strony internetowej z informacjami o konkursach ofert, wdrożenie serwisu Witkac.pl, współpracę z Ostródzką Radą Organizacji Pozarządowych oraz organizowanie spotkań i szkoleń.

Plany na 2024 rok

Gmina Miejska Ostróda planuje w 2024 roku przeznaczyć 1 546 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Burmistrz Miasta Ostróda  Rafał Dąbrowski

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.