PONAD 1000ZŁ DIETY DLA SOŁTYSA? TAKI JEST POMYSŁ W SEJMIE

PSL wniesie ponownie do Sejmu projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, zakładający m.in. wprowadzenie diet dla sołtysów i wzmocnienie ich pozycji.
Poseł ludowców Piotr Zgorzelski poinformował w poniedziałek, że PSL złoży w Sejmie ponownie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, który przewiduje m.in. wprowadzenie diet lub zwrotu kosztów podróży związanych z udziałem sołtysów w pracach rady gminy oraz dodatkowo zryczałtowanego wynagrodzenia wynikającego z pełnionej przez nich funkcji. Wyniesie ono połowę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju, a więc 1050 z brutto (od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto).

Jak przypomniał Zgorzelski, pierwotnie PSL wniósł do Sejmu projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich na początku obecnej kadencji, ale został on odrzucony w pierwszym czytaniu. Dodał, że nowy projekt ma być identyczny w treści. „To projekt wychodzący naprzeciw wzmocnieniu sołtysa, także w wymiarze finansowym. Regulowaliśmy w nim odpłatność związaną z uczestnictwem sołtysa w sesjach rady gminy” – powiedział polityk Stronnictwa.

Jego zdaniem sołtys jest „łącznikiem między mieszkańcami i radą gminy”, dlatego też powinien brać udział w posiedzeniach rad gmin. „Zachęta, w postaci diety, czy nawet wynagrodzenia, które proponujemy dla sołtysa, mają tylko w części zrekompensować to, co sołtys traci, choćby swój czas prywatny, będąc władzą pierwszego kontaktu” – dodał Zgorzelski.

Według niego „sołtysi dowiedli, że są najważniejszym elementem państwa”, a jako przykład wymienił m.in. sołtysa Rytla, organizującego pomoc dla mieszkańców po nawałnicy, która w 2017 r. dotknęła Bory Tucholskie. Podczas głosowania w Sejmie, w styczniu 2017 r., za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy autorstwa PSL o sołtysach i radach sołeckich, opowiedziało się 234 posłów; przeciw było 201, a trzech wstrzymało się od głosu.

Regulacja zakładała też, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługiwałoby wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Miało ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. – 2000 zł brutto), a więc ok. 1000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

Zgodnie z poprzednim projektem ludowców pełnienie funkcji sołtysa miało być równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w związku z czym ich wynagrodzenie miało stanowić dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury. Projekt umożliwiał też funkcjonowanie sołectw na zasadach organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu lokalne wspólnoty miały zyskać szersze uprawnienia co do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Samorząd PAP

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.