RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ”CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Ostróda zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Czyste Środowisko”.

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dofinansowanie może mieć formę dotacji bądź pożyczki. Kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, a minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Do zadań Gminy Ostróda będzie należało przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i dokonywanie ich wstępnej weryfikacji oraz przekazywanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a także podejmowanie wszelkich działań doradczych ułatwiających potencjalnym wnioskodawcom skorzystanie z Programu.
    Dokładne informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
    Nabór wniosków będzie odbywał się codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach nr 110 oraz 111 w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie.
    Informacje udzielane są pod numerami telefonów: 89 676 07 08 oraz 89 676 07 31.
    Pytania można też kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail: kaminska@gminaostroda.pl lub ruczynski@gminaostroda.pl

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.