SKARGA STOWARZYSZENIA ZIELONY CYPEL NA DZIAŁANIA STAROSTY OSTRÓDZKIEGO

W dniu 12 czerwca 2024 roku do Rady Powiatu w Ostródzie wpłynęła skarga Stowarzyszenia Zielony Cypel przekazana przez Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Skarga dotyczyła wydania pozwoleń na budowę czterech budynków wielorodzinnych na działkach położonych n Cyplu Pauzeńskim w Ostródzie.

Przebieg Sprawy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu ustaliła, że sprawa jest już przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W szczególności, chodzi o pozwolenie nr 101/2024 z dnia 20 marca 2024 roku na budowę dwóch budynków na działce nr 354/12 oraz pozwolenie nr 178/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku na budowę dwóch kolejnych budynków i muru oporowego na działce nr 354/15.

Kolejne Kroki

Stowarzyszenie Zielony Cypel skierowało podobną skargę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która również przekazała ją Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Zgodnie z przepisami, skargi te muszą zostać rozpatrzone jako część postępowania administracyjnego.

Podsumowanie

Sprawa dotycząca wydania pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych na Cyplu Pauzeńskim jest obecnie przedmiotem postępowań administracyjnych przed Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Skarga Stowarzyszenia Zielony Cypel została uznana za istotny materiał dowodowy w tych postępowaniach. Decyzja w tej sprawie będzie miała znaczący wpływ na dalsze działania związane z planowaną inwestycją oraz na ochronę środowiska w tym rejonie.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.