STAN INWESTYCJI W OSTRÓDZIE

Inwestycje w Ostródzie to temat ostatnio bardzo szeroko komentowany w przestrzeni publicznej. Poniżej publikujemy podsumowanie obecnego statusu tych, na które obywatele przeznaczają najwięcej pieniędzy.

 

W TRAKCIE WYŁANIANIA WYKONAWCY (ETAP PRZETARGU):

 1. Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej budowy cmentarza wraz z terenami rekreacyjnymi oraz układem drogowym na dz. nr 129/3, 87/5, 87/10.
 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ostródzie, ul. Plebiscytowa.
 3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie
 4. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyżowań w Ostródzie.
 5. Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim.
 6. Budowa boiska przyszkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Ostródzie.
 7. Częściowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną (pod instalacją solarną) na budynku basenu
  w Ostródzie.

W REALIZACJI (WYKONAWCA REALIZUJE UMOWĘ):

 1. Modernizacja pomostów na terenie miasta Ostróda z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową Część 1 Molo główne z altaną etap I.
 2. Dokumentacja techniczna modernizacji budynków przy ul. Słowackiego w Ostródzie.
 3. Budowa dróg na terenie miasta Ostróda:
  Część 1: Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie.
 4. Budowa dróg na terenie miasta Ostróda:
  Część 2: Budowa ul. Marii ZientaryMalewskiej w Ostródzie.
 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych i przedszkoli na terenie miasta Ostróda.
  Część 1: Przedszkole nr 1 ul. Bolesława Chrobrego.
 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych i przedszkoli na terenie miasta Ostróda.
  Część 3: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego.
 7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych i przedszkoli na tereniemiasta Ostróda.
  Część 4: Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 4 ul. Tadeusza Kościuszki.
 8. Nadzór inwestorski ul. I Dywizji w Ostródzie.
 9. Nadzór inwestorski ul. Marii ZientaryMalewskiej w Ostródzie.
 10. Modernizacja molo przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 11. Wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfiteatrze w Ostródzie.
 12. Sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej adaptacji terenu zielonego na potrzeby Parku Drwęckiego wraz z planem zagospodarowania terenu w zakresie małej architektury.
 13. Wykonanie dokumentacji projektowej na:
  Część 1: Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie.
  Część 2: Przebudowa nawierzchni ulicy Partyzantów w Ostródzie.
  Część 3: Przebudowa nawierzchni ulicy Batorego w Ostródzie.”
 14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ćwiklińskiej oraz przy budynku na ulicy 11 Listopada 29 w Ostródzie.
 15. Modernizacja mola przy plaży miejskiej w Ostródzie przy ul. Turystycznej z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 16. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli przedszkole Promyczek ul. Przedszkolna 1.
 17. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli przedszkole Remiś ul. Osiedle Młodych 7.
 18. Przygotowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji “Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie”
 19. Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania polegającego na budowie Eko Parkingu na Skarpie (ul. Kolejowa).
 20. Wykonanie opinii geotechnicznej w ramach zadania polegającego na budowie Eko Parkingu na Skarpie (ul. Kolejowa).
 21. Wykonanie dwóch szlabanów na terenie byłego autodromu.

ZAKOŃCZONO (DOKONANO ODBIORU KOŃCOWEGO):

 1. System sprzedaży biletów dla Gminy Miejskiej Ostróda.
 2. Naprawa dachów na budynkach Gminy Miejskiej Ostróda. Część 3: Remont dachu hali MOS wOstródzie.
 3. Dostawa urządzeń zabawowych na żłobek przy ulicy Kopernika w Ostródzie.
 4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli ZSP nr 4 ul. Kościuszki 22.
 5. Odkopanie stóp fundamentowych z zasypaniem i przywróceniem terenu do porządku w Ostródzie.
 6. Ocena stanu technicznego stóp fundamentowych wiat przystankowych z ewentualnym określeniem sposobu ich naprawy.
 7. Montaż urządzeń zabawowych na żłobku miejskim nr 2 w Ostródzie.
 8. Inwentaryzacja stanu lasu na działce nr 87/10, obręb Górka, gmina Ostróda.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.