STAROSTWO WYSTAWIA NA LICYTACJĘ FIATA DUCATO

Starosta Ostródzki zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 8:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220, odbędzie się LICYTACJA RUCHOMOŚCI.

Przedmiotem sprzedaży jest:

pojazd marki Fiat Ducato, Nr VIN ZFA23000005209190 nr rej. GS 49201 rok produkcji 1995.
Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego na kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset zł),

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w pierwszym terminie, zostanie przeprowadzona PONOWNA LICYTACJA (drugi termin licytacyjny) w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój  nr 220.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej pojazdu. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wyniesie połowę wartości szacunkowej pojazdu.
Cenę nabycia należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie tuż po zakończeniu licytacji. Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Pojazd można oglądać na parkingu po uzgodnieniu z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
Dokumentacja fotograficzna do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 408.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:
Kamil Skolmowski – Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu,
tel. 89 642 98 67.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.