SZYKUJE SIĘ BUDOWA KOLEJNEJ OBWODNICY W REGIONIE (SCHEMAT)

Wybrano wykonawcę budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

Spośród czternastu firm i konsorcjów najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Lider – Porr S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854

Schemat.

Warszawa oraz Partner – Porr Bau GmbH, Absberggasse 47, 1100 Wiedeń. Wykonawca zaproponował wykonanie zadania w ciągu 34 miesięcy za cenę 318 193 128,00 zł i zaoferował 10-letni okres gwarancji.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawcy na etapie składania ofert mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Wszyscy składający oferty zadeklarowali 34-miesięczny okres wykonania zadania. Trzecim kryterium oceny ofert był okres gwarancji. Każdy ze startujących w przetargu zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego

Schemat.

zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. 18-kilometrowa obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 15 ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1.

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.