URZĄD MIEJSKI (POZA USC) BĘDZIE NIECZYNNY W DNIU 2 MAJA 2023 ROKU

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, Urząd Miejski w dniu 2 maja 2023 roku będzie nieczynny.

 

ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ) i § 17 pkt 2 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie ustalonego Zarządzeniem Nr 236/2021 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 17 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, z obowiązkiem jego odpracowania w dniu 20 maja 2023 r. (sobota) za wyjątkiem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej w Ostródzie.

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ostródzie,
  2. zamieszczenie informacji na stronie www.ostroda.pl,
  3. zamieszczenie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.